سنددار شدن ۹ هزار هکتار از اراضی ملی منابع طبیعی شهرستان دماوند
سنددار شدن ۹ هزار هکتار از اراضی ملی منابع طبیعی شهرستان دماوند
اخذ سند کاداستر برای ۶۰ هکتار از اراضی در دستور کار است.

جمشید جویباری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند اظهار داشت: در مجموع طی ماه جاری نزدیک به ۹۰۰۰ هکتار سند اراضی ملی دریافت کردیم.

🔸وی افزود: از ابتدای سال تا کنون نیز مجموعا نزدیک به ۲۰ هزار هکتار سند گرفته ایم.

🔹رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ هکتار از اراضی ملی دیگر باقی مانده است تا کل اسناد کاداستر شهرستان دماوند اخذ گردد.