سیمای کشاورزی دماوند (۷)/ چرا باید دماوند قطب کشاورزی باشد؟ (۳)
سیمای کشاورزی دماوند (۷)/ چرا باید دماوند قطب کشاورزی باشد؟ (۳)
✅ آمارهای خوب ...

✅ آمارهای خوب …

🔆آیا می دانید بیش از ۷۰درصد باغات سیب درختی در روستاهای جابان،خسروان،
سربندان،آئینه ورزان،سرخده و سایر روستاهای دهستان ابر شیوه وجود دارد وحدود ۱۵۰/۰۰۰ تن سیب تولید می شود؟

🔆آیا می دانید در چند روستای بولان، محمودآباد و … سالانه حدود ۱۵۰۰ تن انار تولید می شود؟

🔆آیا می دانید در سطح شهرستان دماوند سالانه ۲۰۰۰ تن گردو تولید می شود؟

🔆آیا می دانید در دو روستای وسکاره و آردینه ۴۳۵ هکتار باغ گیلاس و آلبالو وجود دارد که ۳ الی ۴ هزار تن محصول می دهد؟

🔆آیا می دانید دماوند ۴۰۰ بهره بردار زنبور عسل دارد که حدود ۶۴۵ تن عسل تولید می کنند؟

🔆آیا می دانید در سطح منطقه ۲۵۰۰۰ تن محصول سبزی و صیفی جات تولید می شود؟

🔆آیا می دانید محصولات زراعی و دامی شهرستان ۳۴۰ هزار تن می باشد که ۲۹۰ هزار تن زراعی و ۵۰ هزار تن دامی است؟

🔆آیا می دانید سالانه ۷۰۰ تن گوشت، ۲۵۰۰ تن تخم مرغ و ۳۰ هزار تن شیر تولید می شود؟

🔆آیا می دانید سردخانه های دماوند ۹۴۰۰۰ تن ظرفیت دارد؟

🔆آیا می دانید تاکنون ۶۳ درصد زمین های زراعی از آبیاری قطره ای استفاده می کنند؟

🔆آیا می دانید در سطح منطقه ۲۲ میلیون شاخه بریده گل و ۳۶۰ هزار گلدان گل تولید می شود.

🔆آیا می دانید در منطقه سالانه ۳۳۵۰ تن گندم، جو، کلزا و علوفه تولید می شود؟

🔆آیا می دانید در منطقه سالانه ۱۷۷۰ تن زردآلو و قیسی تولید می شود؟

🔆آیا می دانید در منطقه سالانه ۲۰۰۰تن هلو و شلیل تولید می شود؟

🔆آیا می دانید در منطقه سالانه ۲۳۰۰۰ تن محصولاتی از قبیل بادام، گلابی، گوجه، آلو، انواع توت، انجیر، خرمالو، زیتون و … تولید می شود؟

🔆آیا می دانید سرمایه حاصل شده از محصولات تولیدی دامی و زراعی ۳۰۰۰میلیون تومان می باشد؟