شناسایی و انسداد ۸ حلقه چاه غیر مجاز در دماوند
شناسایی و انسداد ۸ حلقه چاه غیر مجاز در دماوند
امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

مصطفی عباسی از شناسایی ۵ حلقه چاه غیر مجاز و پر کردن ۳ حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در هفته گذشته خبر داد و اظهار داشت: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضائی در جهت صیانت از منابع آبی ۳ حلقه چاه غیر مجاز به عمق ۱۹۲ متر و آبدهی ۱.۲ لیتر در ثانیه پر و مسدود شد.

مدیر امور منابع آب دماوند همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه‌ها در جهت اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج ۹ هزار و هفتاد و دو متر مکعب در شبانه روز در سفره‌های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

وی در ادامه افزود: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضائی ۵ حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور شناسایی و اخطاریه‌های مربوطه صادر شد.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.