شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران منتظر تصمیم مهم مجلس
شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران منتظر تصمیم مهم مجلس
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران گفت: با پیگیری‌های انجام گرفته اجرایی‌شدن قانون اختصاص سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان در ایستگاه پایانی و فقط منتظر تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

صابر پرنیان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام گرفته اجرایی‌شدن قانون اختصاص سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان در ایستگاه پایانی و فقط منتظر تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

وی گفت: این درخواست و مکاتبه‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم و انشاءالله با حمایت‌های رئیس مجلس این قانون به تصویب خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران در این خصوص ادامه داد: در اجرای مفاد جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه به دلیل ابهام موجود در قانون علی ظاهر، وصولی از محل مذکور تاکنون صفر بوده است، اما با توجه به اصلاحیه تبصره( ۴) ماده (۴۲) لایحه دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، پس از ابلاغ یک درصد مالیات و عوارض موضوع ماده( ۷) و بندهای (ب) ، (پ) و (ت) ماده ۲۸ به شهرک‌های نواحی صنعتی تعلق خواهد گرفت.

پرنیان اضافه کرد: این مصوبه هم‌اکنون در مرحله رفع برخی ایرادات توسط شورای نگهبان در خصوص مواد دیگر از اصلاحیه است.

وی یادآور شد: بر اساس این مصوبه، یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ماده (۷) و بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۸) این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت(سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) توسط خزانه داری کل کشور افتتاح ، واریز می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران تصریح کرد: همچنین بر اساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را میان شهرک‌ها و نواحی صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شرکت‌ها صنعتی مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع کند.