شهناز اکبری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دماوند شد
شهناز اکبری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دماوند شد
از زحمات ریاست قدیم کمیته امداد دماوند آقای سعید عبدوی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

با حکم مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران شهناز اکبری به عنوان سرپرست اداره کمیته امداد شهرستان دماوند منصوب شد.

با حضور سید ابوالفضل پرپنجی، مدیرکل و هیات همراه آیین معارفه سرپرست اداره شهرستان دماوند برگزار شد.

از زحمات ریاست قدیم کمیته امداد دماوند آقای سعید عبدوی تقدیر و تشکر و سرکار خانم شهناز اکبری که دارای ۲۳ سال سابقه خدمت در کمیته امداد دماوند می باشند، بعنوان سرپرست جدید این اداره معرفی گردید.