صدور سند تک برگی کاداستر برای ۸۸ هزار هکتار اراضی ملی شهرستان دماوند
صدور سند تک برگی کاداستر برای ۸۸ هزار هکتار اراضی ملی شهرستان دماوند
از ابتدای سال برای ۱۵ هزار هکتار سند تک برگی در راستای جلوگیری از زمین‌خواری صادر شده است

حسن شکری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند اظهار داشت: کل اسناد تک برگی برای اراضی ملی در شهرستان دماوند از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۲ فقره می‌باشد که جمعا برای ۸۸ هزار هکتار از اراضی ملی سند تک برگی صادر شد.

وی افزود: به‌طور کلی سطح کاداستر شهرستان دماوند تاکنون ۱۲۰ هزار هکتار می‌باشد که برای ۸۸ هزار هکتار آن سند تک برگی صادر شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ برای پلاک‌های کهنک، آرو، زره‌در، یدره، اشنه‌در، سولک و سربندان در شهرستان دماوند سند تک برگی صادر شد.

وی گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱ فقره برای اراضی ملی به مساحت ۱۵ هزار و ۹۳۴ هکتار سند تک برگی به منظور پیشگیری از زمین‌خواری صادر شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند ادامه داد: حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری از اراضی ملی از مهم‌ترین وظایف منابع طبیعی محسوب می‌شود و با اجرای طرح کاداستر مالکیت اراضی دولت تثبیت و نقش بسزایی در راستای توسعه شهرستان و طرح‌های عمرانی دارد.

شکری خاطرنشان کرد: با قرار گرفتن عرصه‌های ملی زیرپوشش طرح کاداستر علاوه بر برطرف شدن بسیاری از مشکلات ثبتی، این اقدام گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین‌خواری و جلوگیری از تجاوز و تعدی به انفال و بیت المال مردم که در واقع متعلق به نسل آینده است  به شمار می‌آید.