طرح شفافیت آراء نمایندگان روی ریل تصویب
طرح شفافیت آراء نمایندگان روی ریل تصویب
عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس گفت: کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس در این کمیسیون به تصویب رسیده و بخش‌های مختلف آن در حال بررسی به منظور نهایی شدن و طرح در صحن مجلس است.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی اظهار کرد: طرح شفافیت آراء نمایندگان به صورت دو شوری در کمیسیون مربوطه در حال چکش‌کاری و بررسی بوده و بخش‌هایی از آن به تصویب رسیده است.

عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس با اشاره به اینکه جزئیات طرح به دلیل ارجاع از صحن مجلس به کمیسیون در شور دوم در حال بررسی و تصویب است، خاطرنشان کرد: بخش‌هایی از طرح که مربوط به قراردادها، مقاوله‌نامه‌ها، حقوق و مزایای نمایندگان است، از تصویب گذشت.

سلیمی بیان کرد: بر اساس آنچه در این بخش به تصویب رسیده همه قراردادها و مقاوله‌نامه‌هایی که از سوی نمایندگان امضاء می‌شود، به صورت شفاف منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به تداوم بحث، بررسی و تصویب طرح شفافیت آراء در کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس، افزود: پس از بررسی، چکش‌کاری و پرداختن به همه جزئیات، این طرح به منظور رسیدگی و تصویب در صحن به هیأت رئیسه مجلس ارسال خواهد شد.

عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس ادامه داد: خواسته ما از هیئت رئیسه این است که آراء نمایندگان در جریان تصویب در صحن نیز شفاف‌سازی و مشخص شود که چه کسانی به این طرح رای موافق داده و آن را تائید کرده‌اند و در مقابل چه کسانی آن را رد کرده و با اجرای طرح مخالف هستند.

گفتنی است، طرح شفافیت آراء نمایندگان با نام اصلی «طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده ‌است.

لازم به ذکر است، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۷ این طرح را با حمایت رسمی ۱۶۰ نماینده اعلام وصول کرده است.

بر اساس این طرح در تمام مواردی که به موجب این قانون رأی‌گیری به عمل می‌آید و مصادیق آن در ماده ۱۲۱ مشخص گردیده، جهت اطلاع مردم اسامی نمایندگان موافق، مخالفت و ممتنع، منتشر می‌شود. بدین منظور علاوه بر درج اسامی در مشروح مذاکرات، هیئت رئیسه موظف است نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی به طوری که قابلیت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد اقدام نماید.

همچنین در موارد استثنایی با تقاضای ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران، رأی‌گیری به صورت مخفی انجام می‌گیرد.

از سویی انتشار حضور، غیاب، تاخیر و ماموریت نمایندگان نیز با قابلیت خوانش رایانه‌ای می‌تواند منجر به افزایش کارآمدی ساز و کارهای پیش‌بینی شده جهت شفافیت عملکرد مجلس باشد.