فراخوان تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای افراد بالای ۶۰ سال و بیماری‌های خاص در شهرستان دماوند
فراخوان تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای افراد بالای ۶۰ سال و بیماری‌های خاص در شهرستان دماوند
واکسیناسیون ۶ الی ۸ ماه بر ایمنی بدن تاثیرگذار است.

🔹حسن خیرخواه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند ضمن آرزوی سلامتی برای هم شهروندان، از کلیه افراد بالای ۶۰ سال و افراد با بیماری‌های خاص، جهت دریافت نوبت سوم واکسن کرونا در کلیه پایگاه‌های واکسن شهرستان دماوند، دعوت به‌عمل آورد.

🔸وی ضمن تاکید بر اهمیت واکسیناسیون، افزود: با توجه به‌ مطالعات اخیر به نظر می‌رسد ایمنی ناشی از واکسن‌ها ۶ تا ۸ ماه پایدار باشد و بعد از این مدت ایمنی حاصل از واکسن اُفت نسبی پیدا می کند، بنابراین برای افزایش حداکثر ایمنی همزمان با ادامه برنامه واکسیناسیون نوبت اول و دوم تزریق دوز یادآور هم دنبال می‌گردد.

🔹رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند گفت: تزریق واکسن نوبت سوم برای سایر گروه های سنی متعاقبا اعلام می‌گردد.