فیلم داستانیِ کوتاهِ «سیب سرخ»
فیلم داستانیِ کوتاهِ «سیب سرخ»
فیلم داستانیِ کوتاهِ «سیب سرخ» ؛ کاری از علی امجدی مسلمان بوده که با تکیه بر سیب درختیِ معروفِ منطقه دماوند به روایت داستانی کوتاه می پردازد.

فیلم داستانیِ کوتاهِ «سیب سرخ» ؛
➖کاری از علی امجدی مسلمان (۱۳۸۶)

فیلم داستانیِ کوتاهِ «سیب سرخ» ؛ کاری از علی امجدی مسلمان بوده که با تکیه بر سیب درختیِ معروفِ منطقه دماوند به روایت داستانی کوتاه می پردازد.

✔️ برای دیدن فیلم داستانیِ کوتاهِ «سیب سرخ» ؛ به نشانی زیر در کانال آپارات “ره آورد ” مراجعه نمایید:

https://www.aparat.com/v/HuZg9