فیلم مستندِ «قلی پور»
فیلم مستندِ «قلی پور»
فیلم مستندِ «قلی پور» ؛ کاری از جمال نامبردار بوده که زندگی و کارنامه ی هنریِ استاد قاسم قلی پور، تهیه کننده ارزنده سینمای ایران از شهرستان دماوند می پردازد. این مستند به منظور برگزاری ویژه برنامه بزرگداشت قاسم قلی پور در سال ۱۳۸۹ تهیه و تولید گردیده است.

فیلم مستندِ «قلی پور» ؛
➖کاری از جمال نامبردار (۱۳۸۹)
🔘تقدیم به بهانه ۲۱ شهریور، روز سینما

▪️موضوع: زندگی و کارنامه ی هنریِ استاد قاسم قلی پور، تهیه کننده ارزنده سینمای ایران از شهرستان دماوند.

این مستند به منظور برگزاری ویژه برنامه بزرگداشت قاسم قلی پور در سال ۱۳۸۹ تهیه و تولید گردیده است.


برای دیدن فیلم مستندِ «قلی پور» ؛ به نشانی زیر در کانال آپارات “ره آورد ” مراجعه نمایید:
https://aparat.com/v/HznMY