قرن جدید، سال جدید، چشم انداز جدید و اولویت های برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان دماوند (بخش دوم)
قرن جدید، سال جدید، چشم انداز جدید و اولویت های برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان دماوند (بخش دوم)
سند توسعه شهرستان دماوند متناسب با برنامه پنج ساله ششم می باشد و براساس آن می بایست از ابتدای سال ۱۳۹۶ متناسب با ظرفیت ها و امکانات منطقه برنامه ریزی گردد تا در پایان سال ۱۴۰۰به پایان برسد.

از سال ۱۳۹۵استانداری وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی تصمیم گرفتند که سند توسعه استان تهران وشهرستان های تابعه را تنظیم وآماده سازند.در سال ۱۳۹۶ سند توسعه هر شهرستان جهت برنامه ریزی،اجرا وزارت در اختیار فرمانداری ها قرارگرفت.

🔹سند توسعه شهرستان دماوند متناسب با برنامه پنج ساله ششم می باشد و براساس آن می بایست از ابتدای سال ۱۳۹۶ متناسب با ظرفیت ها و امکانات منطقه برنامه ریزی گردد تا در پایان سال ۱۴۰۰به پایان برسد.

🔸بر این مبنا مصوب شده بود شهرستان های شرق استان تهران نظیر دماوند، فیروزکوه و پردیس به قطب گردشگری استان تهران تبدیل شوند و شهرستان های غرب و جنوب غربی محور تولید صنعتی و صنفی و شهرستان های ری، ورامین، پاکدشت، پیشوا و … به قطب کشاورزی و توسعه کشاورزی تبدیل گردند (برگرفته شده از سخنان نعمت اله ترکی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه استان تهران ۱۳۹۵/۱۲/۲۸)

🔹حال باید دید با تصویب سند جامع توسعه استان و شهرستان، اقدامات و برنامه ریزی ها در همه زمینه های تعیین شده براساس سند و برنامه آمایش صورت گرفته است. فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران و مسئولان ادارات خود را ملزم دانسته اند کلیه اقدامات و فعالیت های خود را بر مبنای سند توسعه طرح ریزی، اجرا و نظارت کنند (برگرفته شده از سخنان نعمت اله ترکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران).

🔸نشریه ره آورد بنابر وظیفه ذاتی خود شایسته دید گزارشی از سند توسعه شهرستان را جهت اطلاع علاقه مندان ارائه دهد تا ضمن آشنایی با محتوی آن، از مسئولان بخواهند که اعلام نمایند، آیا شهرستان به برنامه های تعیین شده در سند دست پیدا کرده است یا خیر؟

🔹ودیگر اینکه تا کنون چند جلسه در این رابطه تشکیل شده وچه نتایجی حاصل بدست آمده است.

💠متن گزارش سند توسعه شهرستان دماوند:

🔅کل جمعیت ۱۲۵۴۷۹ نفر

🔅جمعیت شهری ۹۳۲۰۱ نفر

🔅جمعیت روستایی۳۲۲۷۸نفر

🔅کل اراضی شهرستان: ۱۴۷۸۶۸ هکتار

🔅اراضی کشاورزی: ۱۲ هزار هکتار

🔅تعداد بخش: ۲ بخش (مرکزی و رودهن)

🔅تعداد شهر: ۵ شهر (دماوند، رودهن، کیلان، آبسرد و آبعلی)

🔅تعداد دهستان و آبادی : ۱۷۳ پارچه آبادی

💠در این سند پیشران های توسعه شهرستان بدین ترتیب است:

🔅-گردشگری سلامت

🔅گردشگری کشاورزی

🔅گردشگری ورزشی

🔅مرکز ورزش های زمستانی

🔅قطب کشاورزی پیشرفته با تغییر الگوی کشت

🔅زنبورداری و عسل

🔅شهرک گیاهان داروئی

[پیشران، یعنی: آینده‌پژوهی و آینده‌نگری / عوامل تأثیرگذار بر روندها و رویدادها و اقدام‌ها و تصاویر که ممکن است آینده‌های متمایزی پدید آورند/فرهنگستان علوم]