قرن ۱۴؛ قرن زوال استبداد و اخراج استعمار(۲)
قرن ۱۴؛ قرن زوال استبداد و اخراج استعمار(۲)
در ۴۳سال باقیمانده از قرن ۱۴ جهان حوادث شگفت آوری را بخود دید که سالها می گذرد تا بتواند آن راتحلیل کند و بفهمد.ایرانیان جلوی دو ابرقدرت جهان ایستادند، صدها فتنه و توطئه را خنثی کردند.یک جنگ هشت ساله اصالتی را در سالهای ۱۳۵۹تا ۱۳۶۷ ازسرگذراندند وبرای اولین بار، یک میلی متر ازخاک خود را به کسی واگذار نکردند.

▫️۷سال از نیم قرن اول قرن چهاردهم گذشته بود که قیام ۱۵خرداد تبدیل به نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی شد و بزرگترین،مردمی ترین و فراگیرترین انقلاب جهان، درایران به وقوع پیوست در سریعترین زمان ممکن و در شگفت آورترین تحولات! آنسان که نوشتند: ان الخمینی ازعج الغرب و حیّر الشرق و شغل العالم! خمینی غرب را به ستوه درآورد و شرق را به تحیر و واداشت و جهان را به خود مشغول ساخت.

▫️در ۴۳سال باقیمانده از قرن ۱۴ جهان حوادث شگفت آوری را بخود دید که سالها می گذرد تا بتواند آن راتحلیل کند و بفهمد.ایرانیان جلوی دو ابرقدرت جهان ایستادند،
صدها فتنه و توطئه را خنثی کردند.یک جنگ هشت ساله اصالتی را در سالهای ۱۳۵۹تا ۱۳۶۷ ازسرگذراندند وبرای اولین بار، یک میلی متر ازخاک خود را به کسی واگذار نکردند.
سخت ترین تحریم های اقتصادی،تسلیحاتی،تبلیغاتی، تاریخ بشریت را تحمل کردند.یک جنگ هفت ساله نیابتی را در اطراف خاک خود باپیروزی پشت سرگذاردند.فروپاشی شوروی را به نظاره نشستند و شکست های راهبردی و بی نظیر را برای کدخدای دهکده جهانی رقم زدند!

▫️در نیمه دوم قرن ۱۴ ایرانیان تلخ ترین و شیرین ترین حوادث راتجربه کردند.ازپیروزی انقلاب اسلامی تا آزادسازی خرمشهر تا نابودی داعش به عنوان شیرین ترین حوادث و
رحلت امام خمینی و شهادت سردار سلیمانی و بیماری جهان گیر کرونابه عنوان تلخ ترین وقایع !

▫️ایران قرن ۱۴ را با اشغال و حاکمیت استبداد و استعمار شروع کرد و این قرن را با زوال استبداد پادشاهی و افول آمریکا به پایان رساند.قرن ۱۴را وقتی شروع کرد که ریز و درشت سرنوشتش را استعمار دیکته می کرد درحالی که درپایان قرن ۱۴ این ایران است که خواسته های خود را به استعمار تحمیل می کند.

▫️ایران البته در این نیمه دوم قرن و در دوران جمهوری اسلامی، شاهد تربیت نسلی شگفتی ساز هم بوده است ؛
از ایثارگران و شهیدان و دانشمندان و جوانانی که سیادت و سرافرازی را برای ایران رقم زدند و البته شاهد خیانت ها، قصورها و کم کاری ها و تنبلی های مدیران ومسئولانی هم بوده است که تلخی های زمانه را درکام مردم نجیب و صبورش دوچندان کرده است.

➖ایران عزیز در قرن ۱۴ ازلابلای آتش اشغال و استبداد و استعمار و جنگ و فتنه، قفنوس وار سربرآورده است. زخم دیده است.رنج دیده است.اما قامتش استوار است. ایران امنیت و استقلال و رشد علمی و فناوری و پیشرفت های عمرانی برخاسته از حمیت و مجاهدت خود را به عنوان بزرگترین ره توشه به قرن ۱۵ آورده است.

▫️قرن ۱۴خورشیدی ، برای ایرانیان وجهانیان قرن زوال استبداد واخراج استعمار در ایران بود.بذری که درجهان افشانده شد وبه بیداری اسلامی وجهانی و جوانه زدن گفتمان مقاومت رسید و به یاری خدا قرن ۱۵ قرن زوال صهیونیسم و استکبار و شکوفایی تمدن اسلامی با ظهور خورشید عالمتاب عدالت خواهد بود.انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا .