لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری کیلان توسط شهردار تقدیم رئیس شورای اسلامی شهر گردید
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری کیلان توسط شهردار تقدیم رئیس شورای اسلامی شهر گردید

جعفر پرج، شهردار کیلان اظهار کرد: براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور و آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ شهرداری کیلان تقدیم رئیس محترم شورای شهر گردید که به استناد قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی پس از بررسی و اعمال نقطه نظرات کارشناسی در موعد مقرر […]

جعفر پرج، شهردار کیلان اظهار کرد: براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور و آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ شهرداری کیلان تقدیم رئیس محترم شورای شهر گردید که به استناد قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی پس از بررسی و اعمال نقطه نظرات کارشناسی در موعد مقرر تصویب و به شهرداری و مراجع قانونی ذیربط ارائه خواهدنمود.

وی افزود: بودجه پیشنهادی سال آتی شهرداری بالغ بر ۳۸ میلیارد تومان و با احتساب ۴۰ درصد عمرانی و ۶۰ درصد اداری تنظیم گردیده است.

شهردار کیلان تصریح کرد: این مبلغ قانونا باید برابر کدها و سرفصل‌های تعریف شده در چارچوب ضوابط و مقررات در قالب تعرفه عوارضات محلی و اخذ عوارضات از شهروندان محترم تامین و در سرفصل و پروژه‌های تعیین و تعریف شده اجرا و هزینه گردد.

پرج تأکید کرد: این مبلغ بدان معنا نیست که دولت به شهرداری پرداخت می‌کند، بلکه شهرداری‌ها باید مبالغ بودجه سالانه را از شهروندان همان شهر وصول و هزینه نمایند.