مدیر غیرتمند نمی‌تواند ۱۵ برابر دیگران حقوق بگیرد
مدیر غیرتمند نمی‌تواند ۱۵ برابر دیگران حقوق بگیرد

خطیب نماز جمعه تهران: چیزی که ملت ما را رنج داده و می‌دهد خبر حقوق‌های نجومی است. این مسئله باید با دقت بررسی شود و دولت نیز موضوع را پیگیری کند. بیشتر این پدیده نامناسب رنج‌آور و آزاردهنده مربوط به شرکت‌های دوزیست و خصولتی است. از هیچ مدیر غیرتمند و مؤمنی برنمی‌آید که ۱۵ برابر […]

خطیب نماز جمعه تهران: چیزی که ملت ما را رنج داده و می‌دهد خبر حقوق‌های نجومی است. این مسئله باید با دقت بررسی شود و دولت نیز موضوع را پیگیری کند.

بیشتر این پدیده نامناسب رنج‌آور و آزاردهنده مربوط به شرکت‌های دوزیست و خصولتی است. از هیچ مدیر غیرتمند و مؤمنی برنمی‌آید که ۱۵ برابر بیشتر حقوق بگیرد. باید حقوق‌ها در شرکت‌های ویژه‌خوار اصلاح شود.