مراجعات به مراکز درمانی شهرستان دماوند در گروه‌های سنی کودکان افزایش بسزایی داشته است
مراجعات به مراکز درمانی شهرستان دماوند در گروه‌های سنی کودکان افزایش بسزایی داشته است
کودکان ۹ سال به بالا با رضایت والدین به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند

خیرخواه، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند با اشاره به ابلاغ واکسیناسیون کودکان ۹ سال به بالا در کشور اظهار داشت: متاسفانه مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها در گروه‌های سنی کودکان افزایش بسزایی داشته است.

💢وی با بیان اینکه هم‌اکنون واکسیناسیون این گروه مانند همه گروه‌‌های سنی در تمامی مراکز واکسیناسیون شهرستان دماوند انجام می‌شود، عنوان کرد: کودکان واجد شرایط با رضایت والدین و در صورت نداشتن علائم با در دست داشتن شناسنامه همراه با یکی از والدین خود نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند.

💢مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند با بیان اینکه واکسیناسیون این گروه سنی تنها با رضایت والدین انجام می‌شود، افزود: طبق پروتکل‌ها، واکسن‌های مناسب گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال، سینوفارم و پاستوکووک بوده که در دو نوبت تزریق می‌شود.