مراسم گلریزان با حضور خیرین در ستاد بهزیستی شهرستان دماوند برگزار شد
مراسم گلریزان با حضور خیرین در ستاد بهزیستی شهرستان دماوند برگزار شد
بهزیستی دماوند دوهزار وهفتصد مددجو دارد که متشکل از زنان سرپرست خانوار، ایتام و معلولین هستند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دماوند در جمع اعضای شورای مشارکت های مردمی و خیرین اظهار داشت: بهزیستی دماوند دوهزار وهفتصد مددجو دارد که متشکل از زنان سرپرست خانوار، ایتام و معلولین هستند.

فاطمه خانزادی با بیان اینکه در بسیاری از مسائل اگر حضور افراد نیک‌اندیش و خیر و حمایت‌های شان نبود دچار مشکل می شدیم، گفت: در سال های اخیر توفیقات بسیاری از سوی خیرین شهری داشته ایم که در نزد خداوند متعال دارای اجر وپاداش معنوی بسیاری است.

گفتنی است با در نظر گرفتن پانصد سبد کالا نوروزی و خریداری آن توسط خیرین، گلریزان پایان یافت.