مسعود هادی‌زاده به‌عنوان سرپرست مدیریت آب و فاضلاب شهر دماوند منصوب شد
مسعود هادی‌زاده به‌عنوان سرپرست مدیریت آب و فاضلاب شهر دماوند منصوب شد
پیش از این مراد فرحت رئیس اداره آبفای دماوند بوده است

با حکمی از سوی رحمت الله محمدی مدیر کل آبفای شرق استان تهران مسعود هادی‌زاده به عنوان سرپرست مدیریت آب و فاضلاب شهر دماوند منصوب شد.
گفتنی است پیش از این مراد فرحت رئیس اداره آبفای دماوند بوده است.