ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح مسکن ملی توسط مشاورین املاک شهرستان دماوند
ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح مسکن ملی توسط مشاورین املاک شهرستان دماوند

اتاق اصناف شهرستان دماوند طی مکاتبه به رئیس اتحادیه مشاورین املاک و مستغلات شهرستان دماوند اعلام کرد: پیرو نامه دادستان شهرستان دماوند در خصوص ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن توسط مشاورین املاک مقتضی است نسبت به ممنوعیت خرید و فروش اقدام کنند.

اتاق اصناف شهرستان دماوند طی مکاتبه به رئیس اتحادیه مشاورین املاک و مستغلات شهرستان دماوند اعلام کرد: پیرو نامه دادستان شهرستان دماوند در خصوص ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن توسط مشاورین املاک مقتضی است نسبت به ممنوعیت خرید و فروش اقدام کنند.