نشر کتاب در این دیار مدیون اوست!!
نشر کتاب در این دیار مدیون اوست!!
"مصطفی کریمی" توان نهفته ی اهل قلم این منطقه را به رخ مردم این دیار و دیگران کشیده است و در این مدت بیش از ۲۰۰ اثر و تالیف را به دست نشر سپرده است.

▫️مصطفی کریمی را بیش از ۲۵سال است می شناسم. پدر صبور و زحمتکش او را ازدوران کودکی ام،کم وبیش می دیدم و او را به تلاش و زحمت و مهربانی می شناختم.

🔆ورود او به حوزه علمیه دماوند و استعداد سرشار و سختکوشی اش که به زیور بیان روان و قلم خوبش آراسته بود مرا جذب کرد. با رنجها و سختی هایش بیشتر آشناشدم و ازاینکه در کوران این سختی ها هر بار سربرآورده و قد کشیده، تحسینش می کردم و می دیدم او ازخلال این حوادث،باتوکل و اعتماد از هم سن و سالهایش زودتر بزرگ می شود.

🔆مصطفی کریمی از همان سالهای اول طلبگی،درسهایی را که یکسال پیش خوانده بود به طلاب سالهای پایین درس می داد و خوب هم میگفت و ازپس کار برمی آمد.به قم که رفت باتلاش بیشتری به درس و بحث مشغول شد و متناسب با آن به نوشتن و تحقیق مشغول شد و با مراکز و نهادهای مختلف علمی و پژوهشی همکاری کرد و مهارت و درستی کارش به چشم خیلی از شخصیتها و بزرگان آمد و مورد اعتماد ایشان قرار گرفت.

🔆مصطفی کریمی که مطالعه و تتبّع ، عشق و علاقه اول او بود باهمسر همراهش و سپس فرزندان عزیزش، یک خانواده فرهنگی را تشکیل دادند.خانه و خانواده ای که مطالعه و تلاش و پشتکار در آن حرف اول را می زند.همگی مطالعه می کنند.همگی می نویسند و همگی باهم برای نشر فرهنگ اسلامی و ایرانی تلاش می کنند و با هم در برابر فراز و نشیبهای زندگی تعاونی محبت را تشکیل داده و با هم مسیر زندگی را می پیمایند.

🔆کریمی سالیانی چند است به هوای خدمت به مادر صبورش دوباره به دماوند آمده است، اما این بار باکوله باری ازتجربه های گران سنگ و با سینه ای سرشار از گفتنی ها و ناگفتنی های بسیار و با همتی بلند که خیمه ی “انتشارات فرشتگان فردا” را در این دیار برپاکرده است.

🔆هفت سالی می شود که این انتشارات در شهر ودیارمان فعالیت دارد و او و خانواده اش پابه پای هم با عشق و علاقه و سخت کوشی خود و البته با اندک همراهی های گاه و بیگاه برخی مسئولان،‌برای نشر آثار اهل قلم و ادب و فرزانگی این سامان،کمر همت بسته اند و نوشته ها و تالیفات فرزندان این خطه را در سطوح و گونه های مختلف و در حوزه های متنوع ادبی، هنری،اجتماعی ،سیاسی،تربیتی برای اقشار و مخاطبان مختلف منتشر کرده اند.

🔆هنر آقای مصطفی کریمی این است که به میدان آمده است و خسته نشده است.تاتوانسته روی کسی را زمین نزده است و کار وتلاشش را در قاب چشم و دیده دیگران نشانده است.

🔆او توان نهفته ی اهل قلم این منطقه را به رخ مردم این دیار و دیگران کشیده است و در این مدت بیش از ۲۰۰اثر و تالیف را به دست نشر سپرده است.

🔆بله! در نگاه خیلی از ماها شاید برخی آثار از لحاظ غنا و محتوا و قالب و قاب متفاوت باشند اما آنچه مهم است این است که او یک جا داشته ها و دانسته ها و دارایی های علمی و فرهنگی و آثار و مآثر قدیم و جدید فرزانگان این دیار را یک جا جمع می کند کمااینکه در یک نمایشگاه بی نظیر درسال ۱۳۹۸چنین کرده است.

🔆 در زمانه ای که خیلی از ما برای کارنکردن هزار دلیل و اما و اگر می آوریم و نمی شود، نمی توانیم ترجیع بند شعرهای ملال آور زندگی مان شده است،مصطفی کریمی و خانواده اش یک نمونه مثال زدنی اند.

🔆او کدّ یمین و عرق جبین و کسب روزی حلال را در تحقیق و تالیف و تتبع و نوشتن و ویراستاری و نشر کتاب، یافته است و سفره آن را در زادگاهش گشوده است تا هم محلی ها و همشهری هایش نیزازآن بهره مند شوند و او نیز از این طریق به شهر و دیارش خدمت کرده باشد.

💠دراینجا باید” دریغ و افسوسم “را باردیگر ابراز کنم و آن اینکه ای کاش این گونه” خدمات فرهنگی “بیشتر قدر دانسته شده و ارج نهاده شود و بدین تلاشها فراتر ازیک شغل عادی نگریسته شود و برای پشتیبانی از” مصطفی کریمی” و” نویسندگان و اهل قلم” بیش ازپیش شرایط مادی و معنوی گسترش خدماتشان فراهم گردد.

🔆امیدوارم او نیز با توکل و توسل، کماکان این راه را باهمه ناملایماتش طی کند و مسیرش را ادامه دهد.برای او وخانواده فرهنگی اش دعا میکنم و تمنای سلامتی و توفیق بیشتر را دارم.