نصب تابلوهای هشدار سیلاب و ساخت و سازغیر مجاز در حریم رودخانه تاررود دماوند
نصب تابلوهای هشدار سیلاب و ساخت و سازغیر مجاز در حریم رودخانه تاررود دماوند
مدیر امور منابع آب دماوند: از مالکان محترم در تقاضا دارد قبل از هرگونه ساخت و ساز در مجاورت مجاری آبهای سطحی نسبت به اخذ استعلام از امورآب اقدام نمایند.

مصطفی عباسی مدیر امور منابع آب دماوند از نصب تابلوهای هشدار سیلاب و هشدار ساخت و ساز غیر مجاز در بستر و حریم، در نقاط مختلفی از حاشیه رودخانه تاررود دماوند خبر داد.

وی افزود: در پی اطلاع رسانی های مکرر مبنی بر عدم ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها بدون اخذ استعلام از امور منابع آب دماوند، متاسفانه کماکان شاهد اینگونه ساخت و سازها هستیم که نهایتا منجر به تخریب سازه ها و آزاد سازی بستر و حریم می گردد.

لذا از مالکان محترم در تقاضا دارد قبل از هرگونه ساخت و ساز در مجاورت مجاری آبهای سطحی نسبت به اخذ استعلام از امورآب اقدام نمایند.

با عنایت به برنامه زمانبندی جهت آزاد سازی بستر و حریم لازم است در صورت وجود سازه در مجاورت رودخانه راسا نسبت به عقب نشینی از بستر و حریم مبادرت نمایند تا دچار ایراد خسارت و تخریب نگردند.