نگاه ویژه رییس قوه قضاییه به عرصه سینما بسیار جذاب بود
نگاه ویژه رییس قوه قضاییه به عرصه سینما بسیار جذاب بود
نویسنده سینما و تلویزیون، یکی از هنرمندان حاضر در جلسه هم‌اندیشی قوه قضاییه با اصحاب هنر، پیرامون این نشست گفت: این جلسه بسیار با اهمیت و مهم بود چرا که نشان از اهمیت رییس قوه قضاییه نسبت به هنر و به ویژه عرصه سینما بود.

مهدی سجاده چی نویسنده سینما و تلویزیون با اشاره به جلسه هم‌اندیشی قوه قضاییه با اصحاب هنر، پیرامون این نشست گفت: این جلسه بسیار با اهمیت و مهم بود چرا که نشان از اهمیت رییس قوه قضاییه نسبت به هنر و به ویژه عرصه سینما بود.

وی در همین راستا ابراز کرد: رییس قوه قضاییه در این جلسه به تاثیرگذاری سینما به عنوان یک رسانه مهم با تاثیر گذاری بی بدیل در جامعه اشاره کرد که برای من به شخصه چنین دیدگاهی بسیار قابل تامل و احترام و جذاب بود، چراکه وی در این جلسه به تاثیر ورود هنرمندان سینما به مفاسد اقتصادی اشاره داشت که این خود بسیار دست سینماگران را برای پرداخت به موضوعات مفاسد اقتصادی باز می‌گذارد و به آن‌ها برای ورود به موضوع روحیه می‌دهد.

این نویسنده سینما اظهار کرد: جلسه رییس قوه قضاییه با هنرمندان به اعتقاد من یک باب اطمینان برای گفتمان بیشتر بین هنرمندان با قوه قضاییه بود که فکر می‌کنم چنین اتفاقی جایش در سینمای ایران خالی بود.

سجاده چی در همین راستا اظهار کرد: نکته اصلی جلسه هم‌اندیشی قوه قضاییه با هنرمندان پیرامون ورود هنرمندان به موضوع مفاسد اقتصادی بود. ما در مورد ورود به مفاسد اقتصادی در این جلسه صحبت کردیم، اما هیچ یک از هنرمندان به این موضوع اشاره نکردند که یکی از عرصه‌هایی که خود نقش بسزایی در به وجود آمدن مفاسد اقتصادی دارد، عرصه سینما است.

وی در همین راستا خاطرنشان کرد: امروز بیشترین مفاسد اقتصادی متاسفانه در سینما و توسط برخی از افراد در حال شکل‌گیری است که باید بیش از پیش به آن پرداخته و جلوی آن گرفته شود.

سجاده‌چی تاکید کرد: در این جلسه به نکات بسیار خوبی اشاره شد و جا دارد چنین جلسه‌ای با رییس قوه قضاییه و هنرمندان مجددا برگزار شود.