پاکسازی زباله‌های روستای مغانک
پاکسازی زباله‌های روستای مغانک
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دماوند: هدف از برگزاری این نوع برنامه های پاکسازی علاوه بر پاکسازی مناطق آلوده، آموزش و فرهنگسازی، حساس نمودن اهالی نسبت به مسائل و موضوعات زیست محیطی و همکاری و مشارکت مردم در این خصوص است.

نقی میرزا کریمی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دماوند گفت: امروز با مشارکت اهالی و دهیاری روستای مغانک، بخشداری و شورای بخش مرکزی، بسیج حوزه جابان، اداره منابع طبیعی شهرستان پاکسازی محدوده روستای مغانک و محیط اطراف آن برگزار شد.

میرزاکریمی افزود: در راستای مصوبات کمیته مدیریت پسماند فرمانداری شهرستان دماوند پاکسازی در روستاهای شهرستان با همکاری مردم و دهیاری ها صورت می پذیرد و زباله های جمع آوری شده توسط دهیاری به مرکز دفن مجاز زباله گندک منتقل می گردد.

وی تصریح کرد: همچنین در روستاهایی مانند مغانک بدلیل مسافت دور از گندک و نداشتن ماشین آلات مناسب، محلی به عنوان محل دپوی موقت زباله از طریق بخشداری، محیط زیست و منابع طبیعی بعد از طی مراحل قانونی تعیین و بصورت تحویل موقت در اختیار دهیاری قرار می گیرد.

میرزا کریمی در خاتمه یادآور شد: هدف از برگزاری این نوع برنامه های پاکسازی علاوه بر پاکسازی مناطق آلوده، آموزش و فرهنگسازی، حساس نمودن اهالی نسبت به مسائل و موضوعات زیست محیطی و همکاری و مشارکت مردم در این خصوص است.