پیگیری رفع مشکلات تولید کنندگان منطقه اصطلک دماوند
پیگیری رفع مشکلات تولید کنندگان منطقه اصطلک دماوند
خدایاری: با رفع مشکلات کارگاه‌های تولیدی منطقه اصطلک ظرفیت اشتغال برای ۵۰۰ نفر وجود دارد

محمد امین خدایاری سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند به همراه مسئول بسیج حوزه کارگری شهرستان دماوند و نماینده شرکت گاز و مسئول اتحادیه ریخته‌گران و تراشکاران شهرستان دماوند از کارگاه‌های تولیدی منطقه اصطلک بازدید کردند.
خدایاری سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند در حاشیه این بازدید گفت: پیرو گزارشی مبنی برتعطیلی کارگاه‌های تولیدی مشکلات این تولید کنندگان را بازدید میدانی انجام گرفت تا مشکلات این تولیدکنندگان مرتفع گردد.
وی افزود: مشکل اصلی تولید کنندگان گاز و برق می‌باشد که با توجه به اینکه این منطقه جزء حوزه شهرداری دماوند، باید نسبت به تعیین بر و کف خیابان برای ارائه دستگاه‌‌های خدمات‌رسان اقدام کند.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند گفت: با رفع مشکلات ظرفیت اشتغال ۵۰۰ نفر در این کارگاه‌ها وجود دارد و وظیفه ما حفظ اشتغال است.