پیگیری روند تکمیل پروژه کتابخانه پیمان در شهر دماوند جهت تجهیز و خدمات‌رسانی به شهروندان
پیگیری روند تکمیل پروژه کتابخانه پیمان در شهر دماوند جهت تجهیز و خدمات‌رسانی به شهروندان
روند تکمیل پروژه کتابخانه پیمان در شهر دماوند جهت تجهیز و خدمات‌رسانی به شهروندان شد

محمدهادی ناصری طاهری، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران به همراه مهدیان پور، معاون اداره کل صبح امروز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه با سید احمد رسولی‌نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کردند.
در این دیدار نیز رسولی‌نژاد نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه و اهمیت کتاب و کتابخوانی در ارتقا و بهبود مسائل فرهنگی جامعه بر حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی در جهت افزایش میزان مطالعه، کتابخوانی و ارتقاء مسائل فرهنگی جامعه تاکید کرد.
همچنین نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس نسبت به‌ پیگیری روند تکمیل پروژه کتابخانه پیمان دماوند به‌جهت برداشتن موانع پایان کار، تجهیز و خدمات‌رسانی هرچه سریع‌تر به شهروندان با مساعدت شهرداری دماوند موضوعاتی تاکید شد.
مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران به ارائه گزارشی در خصوص برنامه‌های فرهنگی و آموزشی کتابخانه‌ها در دوران کرونا در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی برگزار شده، پرداخت.