کاهش قابل توجه ذخیره برفی در حوضه آبریز سدهای تهران
کاهش قابل توجه ذخیره برفی در حوضه آبریز سدهای تهران
یک مقام مسئول گفت: نتایج عملیات برف سنجی در روزهای آخر اسفندماه سال گذشته و همچنین تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، کاهش قابل توجه بودجه برفی حوضه آبریز سدها را نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ نشان می دهد.

محمدرضاخانیکی، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه نتایج عملیات برف سنجی در روزهای آخر اسفندماه سال گذشته و همچنین تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، کاهش قابل توجه بودجه برفی حوضه آبریز سدها را نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ نشان می‌دهد، گفت: بجز حوضه آبریز سد لار که توانست سهم مناسبی از آب معادل برف نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته باشد، در سایر سامانه‌های تأمین کننده منابع آب استان وضعیت نگران کننده‌ای از کاهش آب معادل برف و افزایش دما، ثبت شده است.

وی افزود: در حوضه آبریز سد لتیان، ارتفاع آب معادل برف نسبت به سال گذشته و دوره آماری بلند مدت به ترتیب به میزان ۱.۴۱ و ۱۲.۴۸ سانتی‌متر کاهش داشته که بر این اساس شاهد کاهش ۳۶.۲ درصدی حجم آب معادل برف برآورد شده نسبت به سال گذشته هستیم.

خانیکی با اشاره به اینکه در حوضه سد امیرکبیر ارتفاع آب معادل برف نسبت به سال گذشته و دوره آماری بلندمدت به ترتیب به میزان ۱۳.۴۴ و ۲۲.۵۸ سانتی‌متر کاهش داشته، تصریح کرد: حجم آب معادل برف برآورد شده به میزان ۷۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش را نشان می‌دهد.

به گفته این مقام مسئول در حوضه سد طالقان ارتفاع آب معادل برف نسبت به سال گذشته و دوره آماری بلندمدت به ترتیب به میزان ۸.۳۶ و ۶.۵۵ سانتی‌متر کاهش داشته که حجم آب معادل برف برآورد شده به میزان ۸۴.۸۱ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: بر خلاف دیگر حوضه‌ها، در حوضه سد لار ارتفاع آب معادل برف نسبت به سال گذشته با افزایش ۶.۲۳ سانتی‌متری مواجه بوده در حالی که نسبت به دوره آماری بلندمدت به میزان ۴.۳۶ سانتی‌متر کاهش داشته است. در همین راستا حجم آب برآورد شده به میزان ۴۲.۳۵ نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. در مجموع با عنایت به کاهش قابل توجه حجم آب معادل برف در حوضه آبریز سدها نسبت به متوسط دوره آماری ضروری است این موضوع مد نظر متولیان برنامه‌ریزی منابع آب قرار گیرد.