کشف تقریبی ۲۴ کیلو گرم مواد مخدر از نوع حشیش در پردیس
کشف تقریبی ۲۴ کیلو گرم مواد مخدر از نوع حشیش در پردیس
فرمانده انتظامی پردیس از کشف تقریبی ۲۴ کیلو گرم مواد مخدر از نوع حشیش در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بهزاد عبدیان در جمع خبرنگاران از کشف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر خبر داد و اظهار داشت: در راستای مبارزه قاطعانه و همه جانبه پلیس پردیس علیه قاچاقچیان و سوداگران مرگ مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پردیس با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با انجام چندین مرحله تحقیقات گسترده پلیسی و فشرده و پیچیده شبانه روزی از حضور سوداگر مرگ سابقه دار و حرفه ای باخبر شدند.

وی در ادامه افزود: مأمورین با انجام یک سری اقدامات گسترده پلیسی مخفیگاه متهم را در محله‌ای از بومهن شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی پردیس بیان داشت: به دنبال این موضوع مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با هماهنگی مقام قضائی موفق شدند در یک عملیات مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت متهم را در مخفیگاهش دستگیر و در بررسی‌های بیشتر مقدار بیش از ۲۴ کیلو گرم مواد مخدر از نوع حشیش که متهم در منزلش پنهان کرده بود را کشف کنند.

عبدیان عنوان داشت: عزم و اراده پلیس در برخورد با سوداگران مرگ بسیار جدی است و پلیس از هیچ اقدام و کوششی در این رابطه فروگذاری نخواهد کرد.