️اجرای پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دماوند در سال ۱۴۰۱
️اجرای پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دماوند در سال ۱۴۰۱
این پروژه در شهر دماوند آغاز شد و با پیشرفت ۲۰ درصدی همراه است، در شهر رودهن نیز پیشرفت ۴۰ درصدی داشته که متأسفانه با توجه به مشکلات بودجه‌ای دچار توقف شده است.

👤مهدی حیدری، فرماندار دماوند در برنامه سلام تهران:
🔹️در خصوص متوقف شدن طرح فاضلاب شهری این موضوع از مطالبات به حق مردم و یکی از پروژه‌های مهمی است که باید در شرق استان تهران انجام شود.

🔸 این پروژه در شهر دماوند آغاز شد و با پیشرفت ۲۰ درصدی همراه است، در شهر رودهن نیز پیشرفت ۴۰ درصدی داشته که متأسفانه با توجه به مشکلات بودجه‌ای دچار توقف شده است؛ اما با برنامه ریزی های صورت گرفته، در سال آینده مجددا روند پروژه دماوند ادامه خواهد داشت.

🔹️موضوع جاده کمربندی از موضوعات بسیار حایز اهمیت است، جاده منتهی به شهرستان دماوند خطرناک و محل تردد کامیون هایی است که بعضا با بروز نقص فنی خساراتی می آفرینند.

🔸نکته مهم این است که مطالبه احداث کمربندی دماوند تنها مختص به این شهرستان نیست، بلکه مطالبه ملی است؛ چرا که این جاده از مسیر شهرستان دماوند عبور کرده و به استان‌های شمالی و خراسان نیز منتهی می شود و با توجه به پیش بینی بودجه ۲ هزار میلیاردی، با وجود پیگیری از طریق وزارت راه و شهرسازی، معاونت زیرساخت‌های وزارت راه و شهرسازی و پیگیری نماینده محترم مجلس در سطح ملی، همچنان به سرانجام نرسیده است.

🔹️ ما در این خصوص دو پیشنهاد مبنی بر واگذاری زمین راه و شهرسازی به سرمایه گذار جهت ساخت پروژه و همچنین احداث عوارضی در این مسیر ارائه کردیم که مورد موافقت قرار نگرفت.