️انجام بسیاری از موضوعات در گرو تعامل بین دستگاه‌ها، تسریع و حمایت در جهت حل مشکلات است
️انجام بسیاری از موضوعات در گرو تعامل بین دستگاه‌ها، تسریع و حمایت در جهت حل مشکلات است
دماوند دارای پتانسیل بسیاری در زمینه انسانی، زیرساختها، دسترسی، گردشگری و آب هواست که جزو مناطق مستعد در استان تهران است.

👤منصوری، استاندار تهران:

🔹️دماوند شهر علما و فضلا است و دارای پتانسیل بسیاری در زمینه انسانی، زیرساختها، دسترسی، گردشگری و آب هواست که جزو مناطق مستعد در استان تهران است.

🔸خوشبختانه به برکت خون شهدا و هدایت مقام معظم رهبری، اقدامات موثری در کشور صورت گرفته و بر این اساس، باید در کنار کاستی‌ها، اقدامات صورت گرفته نیز بیان شود.

🔹️حل برخی از موضوعات در کوتاه مدت امکان‌پذیر است و بخشی نیز زمان‌بر خواهد بود؛ با توجه به شرایط فعلی دولت، انتظار معجزه وجود ندارد و بسیاری از مسایل مربوط به حل مشکلات بین دستگاهها، تسریع و حمایت در جهت حل مشکلات است.

🔸احداث کمربندی دماوند مطالبه مهمی است، اما در مقیاس استانی امکان‌پذیر نبوده و در معیار ملی نیز در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست.

🔹️بر این اساس باید برای اجرای پروژه‌های بزرگ، معین اقتصادی در نظر گرفته شود و با استفاده از بانک‌های سرمایه‌گذار و تهاتر به آنها پرداخته شود.

🔸اقدامات خوبی در شهرک‌های صنعتی دماوند صورت گرفته و با توجه به بازدید صورت گرفته، مشکلات بر اساس زمان‌بندی در دستور کار قرار گرفت.

🔹️در خصوص موضوع صنایع تبدیلی، بحث کشاورزی و سیب دماوند، باید سرمایه‌گذاران با نگاه مثبت هدایت شوند‌.