️پیشنهاد داهیانه زینب سلیمانی
️پیشنهاد داهیانه زینب سلیمانی
اگر راه مذاکره برای فلسطین جواب می‌داد، اکنون فلسطین آزاد شده بود.

🔹زینب سلیمانی» دختر شهید سردار قاسم سلیمانی در گفت‌وگو با شبکه خبری المیادین لبنان به مناسبت روز قدس گفت: اگر راه مذاکره برای فلسطین جواب می‌داد، اکنون فلسطین آزاد شده بود.

🔹از نظر بنده، فلسطین امروز به دغدغه مهم و پراهمیتی برای تمام مسلمین جهان و افق اسلامی تبدیل شده. اهمیت آن… فقط به این دلیل نیست که آمدند و خانه مسلمین را غصب کردند… آنها خواستند که از خانه مسلمین بر علیه سایر مسلمین جهان استفاده بکنند که این قطعا اتفاقی نیست که ما مسلمانان جهان بخواهیم در مقابلش ساکت بمانیم و بی‌اعتنا باشیم».