شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳ | 14 محرم 1446
کارِ کارستان امام خمینی در ۱۲ فروردین 11 فروردین 1400
حمید آقایی / یادداشتها و تحلیلها

کارِ کارستان امام خمینی در ۱۲ فروردین

پس از ۲۲ بهمن که «نه»بزرگ مردم به رژیم سلطنتی و استبدادی بود, در ۱۲ فروردین یک اتفاق بی نظیر دیگر جلوه کرد که در تاریخ انقلاب های واقعی دنیا بی نظیر است.این روز جهان شاهد«آری»بزرگ ایرانیان به جمهوری اسلامی بود.