یکشنبه, ۶ اسفند , ۱۴۰۲ | 16 شعبان 1445
رفع تصرف ۱۰۰۰ متر مربع اراضی ملی در سادات محله رودهن و سلطان‌دره دماوند از دست زمین‌خواران 07 فروردین 1400

رفع تصرف ۱۰۰۰ متر مربع اراضی ملی در سادات محله رودهن و سلطان‌دره دماوند از دست زمین‌خواران

1000 متر مربع اراضی ملی در سادات محله رودهن و سلطان‌دره دماوند از دست زمین‌خواران رفع تصرف شد.