برگزاری دوره آموزشی تولید و کشت نهال استاندارد در شهرستان دماوند
برگزاری دوره آموزشی تولید و کشت نهال استاندارد در شهرستان دماوند
نهال استاندارد و گواهی شده یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در تولید محصولات سر درختی است.

👤اردلانی، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند:
🔹نهال استاندارد و گواهی شده یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در تولید محصولات سر درختی است از این رو تلاش در جهت توسعه و ترویج آگاهی عمومی و دانش باغداران و نهالکاران برای استفاده از نهال استاندارد نقش مهمی در ارتقا جایگاه صنعت باغبانی دارد.
🔸به همین جهت دوره آموزشی تولید و کشت نهال استاندارد به صورت تئوری و عملی به مدت سه روز با تدریس دکتر علیزاده و حضور باغداران منطقه در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی دماوند برگزار گردید.