مروری کوتاه بر سخنان رییس جمهوری در دیدار با استانداران با رویکرد شهرستان دماوند
مروری کوتاه بر سخنان رییس جمهوری در دیدار با استانداران با رویکرد شهرستان دماوند
دو روز گذشته آقای رئیسی، رئیس جمهور در دیدار با استانداران به مسائل مهم کشوری و استانی اشاره داشتند که در این یادداشت به بخش‌هایی از آن اشاره و تاکید می گردد.

به کارگیری نیروهای بومی/ مشورت و نشست با نیروهای دلسوز و نخبه/ وعده صادق دادن/ نشان دادن کارآمدی نظام

💠دو روز گذشته آقای رئیسی، رئیس جمهور در دیدار با استانداران به مسائل مهم کشوری و استانی اشاره داشتند که در این یادداشت به بخش‌هایی از آن اشاره و تاکید می گردد:

الف ) آقای رئیسی وجه “مردمی بودن” دولت که باید بیش از پیش جلوه داشته باشد، را در بها دادن بیشتر به نیروهای بومی دانسته اند و از استانداران و( فرمانداران) خواستند اساساً دایره توجه خود را برای یافتن #نیروهای کارآمد (بومی) #گسترش دهند، همچنین ایشان مجدداً مردمی بودن را در گرو همراه کردن مشارکت مردم در “تصمیم سازی ها”،” تصمیم گیری ها “و” اجرای تصمیمات” دانستند.

💠 درباب بومی گزینی و بومی گرایی بحث وحدیث زیاد است،ولی به چند نکته می پرازیم:

۱] انتصاب نیروهای بومی در یک منطقه از نظر ما به معنی بهره مندی از نیروها از همه شهرستان است نه از یک منطقه خاص

🔸اگر چه مناقشه و مجادله در محافل و مجالس در این رابطه زیاد است و این بحث موافقان و مخالفانی دارد.

۲)انتصاب و انتخاب نیروهای بومی به معنی نادیده گرفتن انتخاب و انتصاب نیروهای شهرستان های استان های دیگر نیست،بلکه بحث اولویت دادن تام وتمام به نیروهای هر شهرستان است.

۳)نگاهی به بکار گیری نیرو های ادارات در شهرستان های دیگر،نشان از این حقیقت دارد، که اکثر ادارات آن مناطق از همان شهرستان هستند.

۴) شاید اگر قبل از این تأکیدرئیس جمهور، بحث بکارگیری نیروهای بومی منطقه مطرح می‌شد، مورد نقد قرار می گرفتیم، ولی در حال حاضر، راحت تر میشود به این بحث پرداخت.

۵)حق این است که وقتی نهادها، ادارات، شرکت ها و کارخانه های شهرستان، نیاز به نیرو دارند، از نیروها، متخصصین یا حتی نیروهای غیر متخصص و کارگر همان منطقه استفاده کنند و این یک اصل مسلم است.

🔸 چرا که وقتی در یک منطقه، شهر یا شهرستان مانند شهرستان دماوند نیروهای تحصیلکرده متخصص وجود دارد و در به در به دنبال کار و اشتغال می گردند، ادارات و نهادها،شرکت ها وکارخانه های آن منطقه به طور کامل از نیرو های مناطق دیگر استفاده شده است و نیرو های منطقه سرخورده می شوند.

🔸یک سرشماری در ادارات، نهادها، شرکت ها و کارخانه ها به ما نشان می دهد چند درصد از مسئولان کارکنان، کارگران و نیروهای خدماتی عمومی غیر بومی وجود دارد.

🔸یک مشکل دیگر،موضوع استخدام سراسری است که اجازه نمی دهد،نیروهای بومی بکار گرفته شود،در این رابطه باید طوری برنامه ریزی شود که برای تأمین نیروهای مورد نیاز هر اداره،از همان منطقه استفاده شود.

🔸 انشاءالله فرماندار و مسئولان بنابر استناد به سخنان رئیس‌جمهور محترم به کارگیری نیروهای بومی را در اولویت قرار دهند و در این راه گام اساسی بردارند.

ب] رئیس جمهور معتقدند فرماندار و مسئولان “نشست مستمر و منظم” با نیروهای دلسوز و دغدغه‌مند و نخبگان و حتی نخبگانی که با دولت همراهی ندارند داشته باشند و اساس آن ارتباط مستمر و جریان نخبگی را به یکی از جلوه های مدیریت در دولت مردمی تبدیل کنند.

ج] منطق کارآمدی و رویکرد جدید با دوبال ۱-“مشورت” و ۲- “تصمیم گیری به موقع” و “زیر بار فشار دیگران نرفتن” است.

🔸رئیس جمهور می‌گوید در انتصابات جدید و یا تثبیت مدیریت ها با همه کسانی که فکر می کنید، نظر آنها به شما کمک خواهد کرد “مشورت کنید” اما در نهایت مسئولیت شرعی و قانونی تغییر مدیریتی دستگاه‌ اجرایی بعهده شماست و باید با لحاظ مشورت ها، “خودتان تصمیم گیری” کنید و به هیچ وجه “تحت تاثیر یا فشار دیگران” مدیری را تغییر ندهید یا تثبیت نکنید.

د] #صادق الوعد باشید#
🔸 رئیسی با بیان اینکه دولت مردمی نیاز دارد حتماً صادق الوعد باشد و در عمل به وعده های خود به هیچ وجه کوتاهی نکند، گفت: در اجرای برنامه ها و تصمیمات دولت نهایت تلاش خود را به کار گیرید و و هرجا مانع یا مشکلی پیش آمد صادقانه آن را با مردم در میان تا اعتماد مردم به صادق الوعد بودن دولت دچار خلل نشود.

ه] ونکته آخر اینکه مسئولان،با اجرا به وظایف خود و با کار جهادی و باز کردن گره های کور موانع و مشکلات پیش پای مردم،کار آمدی نظام را نشان دهند،و نگذارند مردم در پیچ و خم بعضی موانع خسته و مأیوس شوند.

💠ان‌شاء‌الله مسئولان شهرستان، نکات فوق را که بر آمده از سخنان رئیس جمهور محترم است را رعایت کرده و سرلوحه کارهای خود قرار دهند و جوانان و فعالان سیاسی،اجتماعی ، معتمدان مردم و گروه‌های جهادی، مردمی و اجتماعی نیز مطالبه آن را از مسئولان خواستار شوند.