یکشنبه, ۶ اسفند , ۱۴۰۲ | 16 شعبان 1445
شور انتخاباتی واژه نادرست در ادبیات سیاسی 09 فروردین 1400
مهدی جمشیدی؛ فعال اجتماعی و رسانه ای :

شور انتخاباتی واژه نادرست در ادبیات سیاسی

شور، شعف و شادی در کنسرت های موسیقی، جشن و پایکوبی که آدمی تهی از تفکر و قدرت تصمیم گیری میشود معنا دارد و در ادبیات سیاسی انتخابات بیگانه است